Cursus stervensbegeleiding en rouwverwerking bij dieren

Aan ieder leven komt een einde, ook aan het leven van een (huis-)dier. Met deze cursus leert u dieren en hun eigenaar professioneel te begeleiden bij het definitieve afscheid. U helpt het leed dragelijk te maken, de pijn te verzachten en het leven los te laten. Zie voor verdere info Civas.nl


voorblad cursus sivas