Kwaliteitswaarborg en algemene voorwaarden

Ik ben aangesloten bij de BPHA (Beroepsvereniging Psycho Sociale Hulpverleners Antroposofie). Deze beroepsvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

  • ABG-code 90064867 – Praktijk voor Zingeving.
  • AGB-code 90105581 – op naam van P.E. Nelstein.

Kwalificatiecode: 9000 (overige therapeuten en complementair en aanvullende zorg)

  • Inschrijving handelsregister KvK 30226671.
  • Beroeps -bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via AON Nederland.

Algemene voorwaarden

Ik ga ervan uit, dat u zich voldoende georiënteerd heeft op deze site, zodat u een juist en volledig beeld heeft van wat ik aan begeleiding te bieden hebben. En tevens bent u geïnformeerd bent over de kosten, die de begeleiding met zich mee brengt.

Samengevat:

  • Cliënt is geïnformeerd over de werkwijze van mijn begeleiding.
  • Cliënt is geïnformeerd over de kosten m.b.t. de consulten.
  • Cliënt is geïnformeerd over de betalingsvoorwaarden, te weten: kosten worden per sessie gefactureerd per email en binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door cliënt voldaan per bank. Alle noodzakelijke gegevens staan op de factuur.
  • Cliënt is geïnformeerd over annulering van gemaakte afspraken: uiterlijk tot 24 uur voor aanvang kan een gemaakte afspraak geannuleerd worden.