Petra Nelstein

In de beginjaren 2000 besloot ik het roer om te gooien en startte een praktijk om mijn holistische visie over begeleiding en hulpverlening gestalte te geven. Ik wilde meer verdieping in de zingevende en existentiële dimensie van de beproevingen waarmee we in het leven allemaal te maken krijgen. Sommige veroorzaken disbalans dat zijn neerslag heeft in lichaam, ziel en geest. In de antroposofie ook wel de menselijke driegeleding genoemd, aangestuurd door het ‘hogere Ik’. Geïnspireerd door deze geesteswetenschappelijke stroming volgde ik de basis module Antroposofische Gezondheidszorg en daaropvolgend de driejarige post academische opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks – en psychotherapie.

Tijdens deze studie constateerde ik veel overeenkomsten met mijn Carib-Indiaanse natuureligieuse levensovertuiging. De verbinding met alles wat leeft (mens, dier & natuur), de werking van ritme, inzichten vanuit de droomwereld en de werkende krachten vanuit Gene Zijde etc. Al doende ontwikkelde ik in de loop der jaren mijn authentieke werkwijze waarin ik mij vooral focusde op de bio- psychosociale benadering waarin de zorg voor het lichaam en de psycho-somatiek onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Naast mijn praktijk werk ik ook in de palliatieve verpleging. In de laatste levensfase betreedt de mens een gebied waarin de existentiële dimensie van het bestaan zich in alle intensiteit toont. Dit werk leert mij op beschouwende wijze en vaak in stilte te verhouden tot de ander, en het lichaam dat zoveel gedragen heeft zijn laatste zorg te bieden.

In mijn praktijk heb ik profijt van mijn ervaring als tai-chi instructeur. De meditatieve bewegingen die ik waar nodig adviseer, dragen bij tot het doorbreken van een neerwaartse cirkel zoals bij ziekte en stress. De weidsheid van de bewegingen hebben een vitaliserende werking.Verpleging
verpleging  Naast mijn praktijk werk ik ook in de palliatieve verpleging.
  In de laatste levensfase betreedt de mens een gebied waarin de existentiële dimensie van het bestaan zich in alle intensiteit toont.
  Dit werk leert mij op beschouwende wijze en vaak in stilte te verhouden tot de ander, en het lichaam dat zoveel gedragen heeft
  zijn laatste zorg te bieden. In mijn werk als auteur komen deze thema’s terug.

 

Intakegesprek
Wanneer blijkt dat je hulpvraag niet geheel aansluit bij mijn werkwijze of ik heb te weinig (agenda) ruimte, dan is er de mogelijkheid door te verwijzen. Ik werk vaak complementair en adviseer regelmatig andere behandelmethoden die het welzijn kunnen versterken. De gesprekken vinden over het algemeen bij mij thuis plaats. Ambulante begeleiding aan huis is in sommige gevallen ook mogelijk. Ook een wandeling in het bos kan prima samengaan met begeleiding of het bezoeken van een locatie met een specifieke betekenis.

Neem contact met mij op voor een afspraak.