Petra Nelstein

Na de opleiding tot maatschappelijk werker (Sociale Academie) ben ik jarenlang werkzaam geweest in de vrouwenhulpverlening en een korte periode als raadsonderzoeker bij De Raad voor de Kinderbescherming.

Een van de belangrijkste pijlers binnen mijn werkwijze is de systeemgerichte benadering. Hierin staat behalve de mens ook zijn of haar leef – studie, of werkomgeving centraal, relationele verbintenissen en de plek van (dierbare) overledenen.

RET
De RET (Rationele Emotieve Training) gefocust op de aspecten denken, voelen en willen pas ik toe om irrationele overtuigingen, negatieve emoties en ongewenst gedrag met behulp van inzicht en gedragsverandering te kunnen bijstellen.

Tevens volgde ik een nascholing crisis en levensbeschouwing in narratief perspectief (RINO) om cliënten te stimuleren hun biografie op verhalende wijze te leren inkaderen en vandaaruit de regie van hun eigen leven meer op speelse wijze en vanuit zelfsturing in de hand te nemen.

Antroposofie
In de beginjaren 2000 besloot ik het roer om te gooien en startte een praktijk om mijn holistische visie over begeleiding en hulpverlening gestalte te geven. Ik wilde meer verdieping in de zingevende en existentiële dimensie van de beproevingen waarmee we in het leven allemaal te maken krijgen. Sommige veroorzaken disbalans dat zijn neerslag heeft in lichaam, ziel en geest. In de antroposofie ook wel de menselijke driegeleding genoemd, aangestuurd door het ‘hogere Ik’.

Geïnspireerd door deze geesteswetenschappelijke stroming besloot ik de basis module Antroposofische Gezondheidszorg te volgen en leerde hoe de mens zich in al zijn wezensdelen zich door en met behulp van innerlijke scholing kan versterken.

Tijdens deze studie constateerde ik veel overeenkomsten met mijn Carib-Indiaanse natuureligieuse levensovertuiging. De verbinding met alles wat leeft (mens, dier & natuur), de werking van ritme, inzichten vanuit de droomwereld en de werkende krachten vanuit Gene Zijde etc. Al doende ontwikkelde ik in de loop der jaren mijn authentieke werkwijze.

Tai-chi
In mijn praktijk heb ik profijt van mijn ervaring als tai-chi instructeur. De meditatieve bewegingen die ik waar nodig adviseer, dragen bij tot het doorbreken van een neerwaartse cirkel zoals bij ziekte en stress. De weidsheid van de bewegingen hebben een vitaliserende werking.

Verpleging
Naast mijn praktijk werk ik ook in de palliatieve verpleging. In de laatste levensfase betreedt de mens een gebied waarin de existentiële dimensie van het bestaan zich in alle intensiteit toont. Dit werk leert mij op beschouwende wijze en vaak in stilte te verhouden tot de ander, en het lichaam dat zoveel gedragen heeft zijn laatste zorg te bieden.

In mijn werk als auteur komen deze thema’s terug.

Intakegesprek
Wanneer blijkt dat je hulpvraag niet geheel aansluit bij mijn werkwijze of ik heb te weinig (agenda) ruimte, dan is er de mogelijkheid door te verwijzen. Ik werk vaak complementair en adviseer regelmatig andere behandelmethoden die het welzijn kunnen versterken. De gesprekken vinden over het algemeen bij mij thuis plaats. Ambulante begeleiding aan huis is in sommige gevallen ook mogelijk. Ook een wandeling in het bos kan prima samengaan met begeleiding of het bezoeken van een locatie met een specifieke betekenis.

Neem contact met mij op voor een afspraak.