030-6913326 / 06-50230481 petranelstein@hotmail.com


Privacy verklaring

Privacy verklaring van P.E Nelstein | mei 2018 1 Privacyverklaring Praktijk voor Zingeving gevestigd in Zeist en geregistreerd bij de KvK onder nummer 30226671, hierna ‘Praktijk voor Zingeving’ is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verklaring.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mij bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gehanteerd door Praktijk voor Zingeving. De verklaring heeft betrekking op de persoonsregistraties van cliënten.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verwerkt worden; voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening en overige persoonsgegevens die u actief aan de Praktijk voor Zingeving verstrekt.

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkingsdoeleinden van de persoonsregistratie

  • Het vastleggen en beschikbaar hebben van gegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid, beheer en uitvoering van de bedrijfsactiviteiten; • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole; • Het kunnen verstrekken van informatie aan (overheids-)instanties overeenkomstig de toepasselijke wet en regelgeving; • Het evalueren en onderzoeken van de dienstverlening.

Beperking en werkwijze persoonsgegevens

  • Praktijk voor Zingeving zal geen andere gegevens in de persoonsregistratie opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan bovenstaande beschrijving.
  • Praktijk voor Zingeving is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Praktijk voor Zingeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  • Praktijk voor Zingeving draagt zorg voor de nodige technische voorzieningen en beveiligingsmaatregelen en treft de organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsregistraties.

Verstrekking van gegevens

Uw persoonsgegevens worden met verschillende derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of om kwaliteitscontrole door een certificerende instelling mogelijk te maken.

 Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

  1. Recht op inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens.

U heeft het recht kennis te nemen van uw geregistreerde gegevens en kunt deze ook op verzoek corrigeren, verwijderen of meenemen. Bij verzoek om verwijdering van persoonsgegevens kan Praktijk voor Zingeving haar dienstverlening mogelijk niet meer uitvoeren.

  1. Termijn van verzoek op inzage, aanpassing of verwijdering

Aan het verzoek van inzage, aanpassen of verwijderen en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, zal door Praktijk voor Zingeving zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gehoor worden gegeven.

Bewaartermijn
Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften hanteert Praktijk voor Zingeving een minimale bewaartermijn van persoonsgegevens. Deze bewaartermijn is niet korter of langer dan redelijkerwijs nodig is voor de dienstverlening of bedrijfsvoering van Praktijk voor Zingeving.

Klachten
Indien u van mening bent dat deze privacyverklaring niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u zich wenden tot Petra Nelstein van Praktijk voor Zingeving. Zij zal in goed overleg trachten de klacht op te lossen

Wijziging van het reglement
Praktijk voor Zingeving kan wijzigingen aanbrengen in deze verklaring. De wijzigingen worden bekend gemaakt via de website, op een nieuwe versie wordt u tijdig geattendeerd.